Welkom


Welkom op onze website en welkom bij huisartsenpraktijk Van Herwerden. Een kleine praktijk binnen het samenwerkingsverband van de huisartsen van de Kapelhof.
Sinds ruim een jaar is onze praktijk ook geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die op alle gebieden aan de kwaliteitseisen voldoen. Hier zijn we trots op!
De rol van de huisarts als spin in het web binnen de eerstelijns zorg wordt steeds belangrijker door het aantal kwetsbare en oudere mensen dat thuiswoont en de vele bezuinigingen binnen de zorg. Om die rol goed te kunnen vervullen is tijd nodig en regelmatig overleg met andere zorgverleners. Daarnaast vinden we het belangrijk om tijdens het spreekuur tijd voor u te nemen om goed te luisteren naar uw vragen en in onderlinge afstemming daar een passend antwoord op te vinden. Een persoonlijke benadering waarbij u als mens centraal staat.


Voor uitgebreide informatie over gezondheidscentrum Kapelhof verwijs ik u naar onze overkoepelende website www.kapelhofbreda.nl 

Voor een goede zorgverlening op met name de huisartsenpost is het noodzakelijk dat u toestemming geeft om een deel van uw dossier toegankelijk te maken voor de dienstdoende arts. Via de volgende link kunt u hierover meer lezen èn besluiten of u toestemming geeft; https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01023168

We hopen dat u de weg naar onze praktijk en op de website kunt vinden. Heeft u vragen, kritiek of suggesties? Vertel het ons of vul het contactformulier op de site in. U kunt ook een recensie schrijven op Zorgkaart Nederland, zie hiernaast.

 


Namens het hele team, 

Robert van Herwerden                                                                                 

 

    is

Schaduw fiets 2

IMG_1751

Contact

Telefoon 076-5714117
 

Huisartsenpraktijk Van Herwerden

Kapelstraat 66
4817 NZ Breda
Telefoon:
076-5714117
Fax:
076-5719397
Routebeschrijving >

Waardeer onze zorg